Fokusområde

Læring gennem kunst og kreativitet og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

CICLO centrerer sig om læring i og gennem kunst og kreativitet og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

» Læs om CICLO her

Hvorfor læring i og gennem kunst og kreativitet?

CICLO ser kreativ læring som en styrkende vej til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
At fremme kreativitet, innovation og kulturel mangfoldighed er en del af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og en vigtig del af det.

Undervisningen i de kreative fag er vigtig for at skabe generationer, der er i stand til at genopfinde den verden, de har arvet. Det støtter kulturel identitetsdannelse ved at understrege vores tilknytning til andre kulturer, og således bidrager det til opbygningen af ​​en fælles arv. Det bidrager endvidere til at skabe tolerante og dynamiske borgere i en stadig mere globaliseret verden.

Irina Bokova, generaldirektør for UNESCO, skriver om hvorfor de kreative fag er vigtige:

“Som en betydelig retningsgivende faktor er kunst og kreativitet med til at fremskynde social integration og tolerance i vores multikulturelle, tæt forbundne samfund. Maleri, skulptur, musik – alle disse siger meget om vores civilisationers historie, og de ​​bånd, der knytter dem sammen. Unge skal lære at elske kunst, da det vil hjælpe dem med at forstå hinanden bedre.”

Bevidstheden om kunst kan tilegnes fra en tidlig alder og vedligeholdes hele livet igennem. Ledet af en overbevisning om, at kreativitet og kunst, og at lære om det, bidrager til at opbygge velstående og fredelige samfund, opfordrer UNESCO sine medlemsstater til at støtte undervisningen i de kreative fag, både i skoletiden og senere i uddannelsesforløbene.

Kilde: Udtalelse af Irina Bokova, generaldirektør for UNESCO, i anledning af UNESCO International Arts Education Week.

Hvorfor Uddannelse for Bæredygtig Udvikling?

Følgende er et citat fra UNESCO’s hjemmeside, der redegør for, hvorfor UNESCO mener, at det er vigtigt at fremme, støtte og udvikle Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

“Uddannelse for Bæredygtig Udvikling gør mennesket i stand til at tilegne sig den viden og de færdigheder, holdninger og værdier, der er nødvendige for at forme en bæredygtig fremtid.”
– UNESCO

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling betyder at man inkluderer centrale emner, som bæredygtig udvikling af undervisning og læring, inden for for eksempel klimaændringer, katastroferisiko-begrænsning, biodiversitet, fattigdomsbekæmpelse og bæredygtigt forbrug. Det kræver også en aktivt deltagende brug af undervisnings- og læringsmetoder, der motiverer og gør eleverne i stand til at ændre deres adfærd og ‘take action’ frem mod en bæredygtig udvikling.

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling fremmer kompetencer som kritisk tænkning, evnen til at forestille sig fremtidige scenarier og træffe beslutninger i samarbejde med andre.

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling kræver vidtrækkende ændringer i den måde undervisningen ofte praktiseres på i dag.

» Læs mere om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling her 

         |  Om CICLO  |  CICLOs vision & målsætninger  |  Download logo  |