Vision og målsætninger

Vision

CICLO ønsker, at inspirere skoler til at gøre brug af de mange ressourcer, der ligger i Arts Education, for eksempel at inddrage kunstnere i undervisningen og udvikle læringsmetoder, der inddrager æstetiske læreprocesser, samt pege på kreativitetens betydning for læring, innovation, sprog og internationalt samarbejde.

Formålet med CICLO er at give skolebørn kompetencer til at håndtere de enorme mængder af forandringer, der kommer til at ske i verden i de kommende årtier og i deres egen levetid.

CICLOs overordnede fokusområder er:

  • Læring i og gennem kunst og kreativitet (Arts Education)  
  • Læring for globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling (global citizenship education & education for sustainable development)

Disse fokusområder er både aktuelle prioriteter i Danmark, og afspejler UNESCOs globale målsætninger.

» Læs mere om UNESCO.

Målsætninger

CICLO arbejder indenfor flere af UNESCO’s fokusområder; undervisning i de kreative fag (Arts Education), der handler om, hvordan kunst- og kulturlivet og skolerne gensidigt kan berige og drage nytte af hinanden, samt FN’s 2030 mål indenfor en global bæredygtig udvikling.

I 2011 blev UNESCO-medlemslandene enige om at bruge Seoul Agendaen som en normativ reference for udvikling af ​undervisningen i de kreative fag i skolerne verden over.

Seoul Agendaen indeholder tre overordnede mål, samt en omfattende handlingsplan for undervisning i de kreative fag. Dette blev formuleret i maj 2010 i Seoul, da UNESCO organiserede den anden verdens konference om undervisning i de kreative fag. På konferencen samledes mere end 650 internationale eksperter fra hele verden.

Tre mål

De tre vigtigste punkter på Seoul Agendaen, er også de vigtigste mål for CICLO at udvikle metoder og best-practice om:

At forbedre adgang til Arts Education – CICLO arbejder med at øge elevernes, skolernes og lærernes adgang til undervisning i de kreative fag. CICLO fokuserer på kreativitet og æstetiske læreprocesser til at finde nye løsninger.

At forbedre kvaliteten af Arts Education – CICLO arbejder med at styrke kvaliteten af ​​undervisning i de kreative fag med hensyn til metoder, mødet mellem kunst, kultur og skole og opvisninger/præsentationer. CICLO skaber kulturforståelse med/mellem forskellige kulturer. Der arbejdes med at bruge kommunikation og internet til at samarbejde på tværs af samfund og landegrænser.

At tage sociale og kulturelle globale udfordringer op gennem Arts Education – CICLO arbejder med at gentænke de sociale og kulturelle udfordringer for bæredygtighed i fremtidens lokale og globale kontekst. CICLO skaber engagement omkring bæredygtig udvikling og værdier

» Download eller åbn Seoul Agendaen i PDF-format her

          |  Om CICLO  |  Fokusområde  |  Download logo  |