2013

Konference i kontekst af UNESCOs Seoul Agenda 2010 og CICLO pilotprojekt i 2012

I juni 2013 afholdtes en CICLO konference i konteksten af UNESCO’s Seoul Agenda og CICLOs vellykkede dansk-brasilianske pilotprojekt i 2012. Til konferencen var knap 200 deltagere. Både kunstnere, lærere, repræsentanter fra flere forskellige kommuner og skoler, samt CICLOs partnere i Brasilien, Sydafrika og Rusland.

Formålet med CICLO konferencen var, at tage CICLO videre fra pilotprojektet i 2012 og diskutere, hvordan man kan løfte arbejdet med Arts Education i den danske folkeskole, herunder samspillet mellem skoler og kulturinstitutioner.

Konferencens omdrejningspunkt var, at diskutere de fremtidige muligheder og udfordringer inden for undervisning i de kreative fag, og gøre det relevant for folkeskolelærere, skoler og kommuner i deres daglige praksis. Der blev taget afsæt i erfaringer fra CICLO pilotprojektet i 2012, som kvalificerede og drøftede hvordan CICLO 2014 kunne tage sig bedst ud. Der blev givet indhold og input hertil af de deltagende.

Ciclo_ErnstWagner

Fra CICLO-konferencen 2013. Keynote Dr. Professor Ernst Wagner.

Læs mere om konferencen her (engelsk version).