2014

CICLO 2014: “Re-imagining my hood”

På denne side kan du læse om de danske CICLO projekter i 2014

» Afsluttende rapport over CICLO 2014

For mere information om projektet og netværket kan du kontakte Olaf Gerlach Hansen, Seniorrådgiver på Det Danske Kulturinstitut, på ogh@dankultur.dk

vejle
soroe

 

kalundborg
amager

 

ishoj

Fem eksempler på projekter i CICLO 2014
Klik på billederne for at læse mere


CICLO 2014 – kort fortalt

CICLO 2014 var et dansk og internationalt projekt, der koblede kunst og kreative udtryk (Arts Education) med temaet uddannelse for bæredygtig udvikling.

I Danmark, Sydafrika, Rusland og Brasilien arbejdede elever og lærere i samarbejde med professionelle kunstnere kreativt med temaet bæredygtighed.

De medvirkende skoler i CICLO 2014 samarbejdede i en bilateral udveksling mellem 24 klasser i Danmark og 24 klasser fra Rusland, Brasilien og Sydafrika. De 24 danske klasser var ‘partnerklasse’ med en klasse fra enten Rusland, Brasilien eller Sydafrika.

» Læs om de udenlandske projekter her

Aktiviteterne i CICLO 2014 var opdelt i forskellige sektioner. Nogle aktiviteter fandt sted på skolerne og i undervisningen i de kreative fag, støttet af kunstnere og lærere. Andre aktiviteter fandt sted på hjemmesiden, hvor skolerne kunne dele og præsentere det arbejde for hinanden, som de havde skabt i løbet af CICLO-projektet.

» Læs om det International Skolesamarbejde via web her

Arts Education undervisningen i skolerne var integreret med internetskole samarbejde, hvor eleverne fra de pågældende lande – som ikke taler det samme modersmål – lærte om hinanden og udvekslede deres kreative resultater afstedkommet af Arts Education.

Projektet var målrettet børn i aldersgruppen 10-12 år.

» Læs mere om CICLO her


Videoer fra CICLO 2014 afslutningen i DR Koncerthuset:Fem delprojekter i fem kommuner, otte kunstnere

I Danmark deltog fem kommuner med to skoler fra hver kommune. Klik på skolerne for at læse mere om dem eller se oversigten her

Ishøj Kommune: Vejlebroskolen, Strandgårdsskolen.

 • Kunstnere: Marcela Lucatelli (musiker) & Marluze da Cruz (koreograf/danser)

Kalundborg Kommune: Skolen på Herredsåsen, Løve Skole.

 • Kunstnere: Louise Seloy (danser/koreograf) og Christian Gade Bjerrum (skuespiller)

København: To skoler placeret på Amager via Børnekulturhus Ama’r.

 • Kunstnere: Nild Regout (produkt designer) & Julie Dufour Wiese (arkitekt)

Sorø Kommune: Pedersborg Skole 4.b & 4.c, Holbergskolen 5.b & 5.c .

 • Kunstnere: Casper Mikkelsen (musiker) & Martin Rauff (historiefortæller, musiker)

Vejle Kommune: Skibet Skole, Øster Starup Skole 4. klasse & 5. klasse.

 • Kunstnere: Christian Schrøder (Skuespiller/kunstnerisk leder) og Pernille Bach (Skuespiller/kunstnerisk leder)

» Find præsentationer fra alle de medvirkende grupper og skoler i CICLO på det internationale CICLO site her


Rammen for projektet

Fra hver skole deltog to klasser fra 4.-5. årgang.
Hver kommune var tilknyttet et kunstnerpar, det vil sige hvert kunstnerpar havde to skoler. Forløbene varede godt fem måneder.

Hvert delprojekt lavede afslutningsvis en lokal performance, og alle 10 skoler deltog ved en afsluttende national event i DR-byen i København, hvor de fleste skoler viste en performance eller en udstilling. Til denne event deltog skolerne også i kreative workshops.

 


CICLO 2014 tema: “Hood – re-imagining my future”

Undertitlen for projektet i 2014 var “Hood – re-imagining my future” (Neighbourhood), og målet var, at børnene gennem kreativ udfoldelse kunne opnå en højnet forståelse for deres egne nære omgivelser og egen kultur, samt på kreativ vis formidle dette videre til deres partnerklasse.

Dette gav børnene indblik i, hvordan børn på deres egen alder lever i andre dele af verdenen. Denne virtuelle udveksling var med til at styrke børnenes tværkulturelle og kommunikative evner, fremme forståelsen for andre kulturer og fæstne bevidstheden om egen kultur og deres vante omgivelser.

 


Læringsmål for CICLO 2014

CICLO 2014 tog udgangspunkt i følgende fire overordnede læringsmål for elevernes læring:

 • Styrkelse af elevernes kreative kompetencer
 • Styrkelse af elevernes performative kompetencer
 • Styrkelse af elevernes kommunikative kompetencer
 • Styrkelse af elevernes kompetencer i observation, analyse og kritisk refleksion

Forventninger og resultater
Efter projektets afslutning var det målet at opnå følgende resultater baseret på CICLOs overordnede målsætninger:

 • Lærere har forbedret kvaliteten af ​​undervisningen i- og gennem kunsten.
 • Elever og lærere har bidraget til at løse sociale og kulturelle udfordringer i verden gennem kreativitet i klasseværelset.
 • Lærere og skoler/institutioner har opbygget nye netværk på lokalt og globalt plan.» Læs om CICLOs visioner og målsætninger her


 

Partnere i 2014

Det Danske Kulturinstitut var international koordinator af CICLO projektet 2014. CICLO 2014 blev lavet i samarbejde med Den Danske UNESCO National Kommission, Levende Musik i Skolerne, Kulturpakker, Kulturstyrelsen, Undervisningsministeriet, Børnekulturpaladset i Skt. Petersborg, Frank Joubert Center i Cape Town, Cidade das Artes i Rio de Janeiro.

Arrangører i Danmark:
Det Danske Kulturinstitut
Kulturpakker v./ Levende Musik i Skolen
Undervisningsministeriet
Kulturstyrelsen

Arrangører i Brasilien:
Cidade das Artes
The Danish Cultural Institute in Rio De Janeiro

Arrangører i Rusland:
St. Petersburg city Palace of Youth Creativity (Anichkov Palace)
The Danish Cultural Institute in St. Petersburg

Arrangører i Sydafrika:
Frank Joubert Art Center
Cape Town World Design Capital
CICLO undervisningsperiode 2014

Den reelle undervisningsperiode varede to-tre måneder – i foråret 2014.
Hovedparten af aktiviteterne i CICLO programmet foregik i en række skoleklasser eller undervisningsgrupper i hvert af de deltagende lande/byer.

Hver klasse eller gruppe blev styret og koordineret af en kontaktlærer. Kontaktlæreren og skolen/institutionen havde mulighed for at tilrettelægge CICLO aktiviteterne, så det passede ind i elevernes øvrige læseplan og undervisning, så længe følgende fælles retningslinjer blev overholdt:

1. De overordnede, globale CICLO målsætninger og de ​​regionale rammer, som var arrangeret af den regionale CICLO partner skulle efterleves.

2. Der skulle gøres brug af de på forhånd udfærdigede undervisningsmaterialer, lærervejledninger og respektive regionale hjemmesider.

3. Man skulle indgå i et internetsamarbejde mellem Brasilien, Danmark, Rusland og Sydafrika. Der blev dannet et bilateralt samarbejde mellem klasserne som blev parret to og to. Kontaktlærerne var ansvarlige for internetkontakten med deres “venskabsklasse”.

Tidsplan

Inden den 20. marts 2014: Alle skoler/grupper skal havde afsluttet det indledende forløb, hvor eleverne blev sat i gang med at lave præsentation af dem selv og deres “Hood”. Dette blev sendt som en e-mail til kontaktlæreren/partneren, som uploadede det på CICLOs website.

Inden den 14. maj 2014: Alle skoler/grupper afsluttede CICLO programmets undervisningsforløb, hvor eleverne havde produceret et kreativt produkt indenfor temaet bæredygtighed. Kontaktlæreren uploadede det på CICLOs website.

Forestillinger og udstillinger 

CICLO 2014 kulminerede i fem forestillinger/udstillinger, som en del af UNESCO Arts Education Week den 19.-23. maj 2014 i København, Rio de Janeiro, Cape Town og St. Petersborg. Skolebørnene fik her, med støtte fra kunstnere, lejlighed til at præsentere deres resultater for et publikum af andre børn, forældre, samfund og medier.

Forestillinger og udstillinger fandt sted i løbet af ugerne op til 14. maj 2014 på skolerne eller på et passende lokalt kulturelt mødested. Publikum der blev inviteret var andre studerende, familie eller folk fra lokalområdet.

UNESCO Arts Education Week 19.-23. maj 2014

CICLO 2014 sluttede som nævnt af i anledning af UNESCO Arts Education Week. I Danmark foregik det med et stort arrangement i DR Koncerthuset Studie 1 (foyeren) den 21.-22. maj 2014, hvor alle de deltagende danske skoleklasser kom og viste de værker, de havde arbejdet på sammen med både de danske og internationale kunstnere.

Der blev også vist forskellige værker og præsentationer lavet af brasilianske, sydafrikanske og russiske børn, og der var performances med internationale kunstnere.

Flere af de deltagende kunstnere afholdte også kunstneriske workshops til andre skoleklasser, som også kunne tage del i kreativiteten. Master Fatman var konferencier på arrangementet og guidede alle igennem de spændende programindslag.

De forskellige performances vekslede mellem sjov, oplevelser og aktiviteter, hvor publikum også blev inddraget og skulle bevæge sig, så det ikke blev kedeligt!

CICLO i DR Koncerthuset var henvendt til skoleklasser på 4.-6. klassetrin. Deltagelse i eventen var gratis, men krævede tilmelding. Skoleklasser kunne tilmelde sig sceneprogrammet på nm@dankultur.dk med følgende oplysninger: Antal elever og lærere pr. klasse, kontaktinfo (e-mail & mobil tlf.), dato, samt om de ankom kl. 11 eller kl. 11.45 til programmet, som varede til kl. 14.30.. Frist var: 13/5 2014.

Her kan du se programmet for de to dage (Klik på programmet for at se det i fuld størrelse)

» Læs mere om UNESCO Arts Education Week

NB: Hele dagen kan der opleves udstillinger, videoer og visning af værker fra børnene i Danmark, Cape Town, Rio de Janeiro og Skt. Petersborg.
Hele dagen kunne der opleves udstillinger, videoer og visning af værker fra børnene i Danmark, Cape Town, Rio de Janeiro og Skt. Petersborg.

Præsentation af projekter under CICLO 2014

Kunstnere og aktiviteter i Danmark

VEJLE 
Is & emballage – Sanselighed og kreative udtryk om bæredygtighed
Kunstnere: Christian Schrøder (skuespiller) & Pernille Bach (billedkunstner).
Skoler: Skibet Skole, Øster Starup Skole. (60 elever på hver skole)
Projektets nøgleord: isskulptur, drama.
International partner: Skt. Petersborg, Rusland.

 Læs inspirations og undervisningsmaterialet baseret på dette projekt her
Projektbeskrivelse 
Med projektet ‘Is & emballage’ blev der sat fokus på verdens massive overforbrug og konsekvenserne heraf. Christian Schrøder og Pernille Bach valgte elementerne is og emballage som symboler på dette og statementet er at vi ved at dyrke dette overforbrug skader kloden.

Is & emballage er metaforer for menneskets overforbrug og altødelæggende kræfter som nedbryder naturen, hvis ikke vi får ændret den tendens. Her er kunst den bedste måde at give udtryk for børnenes tanker om emnet. Vi kan uden at pege fingre og moralisere stille tingene op for publikum som herefter selv kan tage stilling til problematikken. Ved at arbejde med emnet og tage udgangspunkt i den store verden og se de store katastrofer mennesket har skabt, vender vi tilbage til det helt nære i dagligdagen og ser på hvad man selv kan gøre ved det. Med den erfaring kan man se ud i verden igen med andre øjne.

Vi gør det helt konkret ved at arbejde med emballage som børnene selv indsamler fra 1 dags forbrug i eget hjem, dette fryses ind i en isskulptur med et digt, ord, statement eller andet, som eleverne selv vælger. Når isen smelter står emballagen og teksten tilbage.

Projektet ender op i en lille forestilling bygget op omkring 10 installationer med børnenes egne isskulpturer, hvori de har nedfrosset digte, statements og emballagerester fra deres dagligdag.

‘Is & Emballage’ blev vist på Øster Starup Skole tirsdag den 13. maj 2014 og i MariaParken i Vejle torsdag den 15. maj 2014. Der er desuden produceret en kunstfilm om processen og tilblivelsen af forestillingen, som du kan se her:Christian SchrøderChristian Schrøder er uddannet skuespiller og musiklærer. Derudover skuespiller og kunstnerisk leder af Teaterværkstedet Madam Bach, bestyrelsesformand i Teater Refleksion og bestyrelsesmedlem Assitej Danmark. Har i 2013 turneret med ‘blÆst’ i Danmark, Finland, Japan, Korea og Brasilien samt ‘Årstider på Spring’.

 

pernillebach200Pernille Bach er uddannet skuespiller, billedkunstlærer og voksenunderviser. Derudover skuespiller og kunstnerisk leder af Teaterværkstedet Madam Bach. Manuskriptforfatter og skuespiller i Madam Bachs juleforestilling ’Nissetimen’ og i forestillingen ’Fritz Neumann’, delproduceret på Studio 5 i Brooklyn, New York samt manuskriptforfatter og medinstruktør på ’Jeg skriver kun mesterværker’ produceret på syv uger i Raw Space Studio, New York.

Mere information:

Christian Schrøder – Kunstnerisk leder af Teaterværkstedet Madam Bach
Tlf: +45 8653 1424/ +45 2891 4128
mail@madambach.dk
www.madambach.com

 SORØ 
Improvisation – at passe på hinanden – Bæredygtighed iscenesat gennem musik
Kunstnere: Casper Mikkelsen (musiker) & Martin Rauff (historiefortæller, musiker).
Skoler: Pedersborg Skole, Holbergskolen.
Projektets nøgleord: fotosyntese, de fire elementer, learning by doing.
International partner: Rio de Janeiro, Brasilien & Skt. Petersborg, Rusland.

Projektbeskrivelse
‘Kompost’ deltog i CICLO 2014 med projektet ‘Fotosyntese’.

kompostKompost er en duo bestående af de to kunstnere Casper Mikkelsen og Martin Rauff.

Projektet ‘Fotosyntese’ forsøgte at samle tråde fra såvel naturvidenskabelige som humanistiske forståelser af begrebet bæredygtighed i en legende oplevelse, der blev skabt og omskabt af de der deltog. Den enkeltes del i fællesskabet blev læst som en facet af bæredygtighed, så improvisation og samarbejde var i højsædet når lyd og billeder mødtes til CICLO i Sorø!

Inspireret af DJ-kulturens metoder brugte ‘Kompost’ live-sammensætninger af afgrænsede loops og melodistumper, ledsaget af håndspillede musikalske passager og visuelle udtryk, i en struktur der blev improviseret frem af de deltagende kunstnere.  Video- og musik-arrangementets mindstedele var tænkt som informations ‘nodes’ (eller snarere som ‘råstof’, for at blive i en bæredygtighedsmetafor) der kunne kombineres i et varieret udtryk fra afvikling til afvikling. Dette råstof var forskelligartet i natur; noget var forproduceret af kunstnerne, andet – som en stor del af de visuelle aspekter – var skabt i samarbejde med lærere og børn; men alt indgik i afviklingen af værket.

Casper-Mikkelsen200Casper Mikkelsen er musiker. Har studeret på Vestjysk Musikkonservatorium 2003–2009 hos Ed Thigpen, Morten Lund og Martin Andersen. Har desuden studeret et semester på Drummers Collective i foråret 2008 hos Ian Froman, Peter Retzlaff, Leroy Kleuden og Guy Licatta. Helt eller delvis aktiv med AUDIOGRAF, The KutiMangoes, Jacob Fischer Blues Trio, Uhrban Stöjband, Aarhus Jazz Orchestra, Melodio, Signe Juhl Kvartet, Casper & de Venlige Venner m.fl.

Casper har desuden spillet med Magnus fra Gaarden, CallMeKat, Chris Cheek (USA), Pee Wee Ellis (USA), Lars Jansson, Erik Clausen, Thomas Vinding, Per Vers, Finn Ziegler, Thomas Franck, Sinne Eeg, Kjeld Lauritsen.

» Se mere på www.audiograf.dk

 

Martin-Rauff-200Martin Rauff er historiefortæller og musiker. BA i Film og Medievidenskab fra KU og udannet bassist fra BIT, London (dimmiteret med gulddimplom og udmærkelsen ‘Bassist of the Year’). Har beskæftiget sig med formidling og udvikling professionelt siden slutningen af 90‘erne, og har blandt andet lavet børne-TV på DR, tradingcard-spil i USA og skrevet musik og bøger.

Bæredygtighedstematikken har Martin haft professionelt fat i de seneste måneder i forbindelse med arbejdet for ‘Komiteen for etablering af KRAFT’, der søger at realisere en vision om skabelsen en turistdestination baseret på tanker om bæredygtighed. Casper Mikkelsen og Martin har tidligere samarbejdet, bla. i forbindelse med Caspers projekt Audiografs værk ‘Inter:essens’.


 KALUNDBORG 
Tilbage til cirklen – Fortællinger om natur, fællesskab og bæredygtighed gennem dans og skuespil

Kunstnere: Louise Seloy (danser / koreograf) & Christian Gade Bjerrum (skuespiller).
Skoler: Skolen in Herredsåsen, Løve Skole.
Projektets nøgleord: Bæredygtighed starter med vores egen holdning, lytte til historier i naturen og udtrykke dem gennem dans og drama for at skabe en forestilling.
International partner: Cape Town, Sydafrika.

Projektbeskrivelse
Projektet var bygget op omkring den maya-indianske forståelse af sammenhængen mellem natur og mennesker. Begge kunstnere har begge to stor interesse i de maya-indianske traditioner og levemåder, der især bygger på fællesskab, kommunikation og bæredygtighed.

Det er vigtigt, at de unge forstår betydningen af at være i et fællesskab, hvor man lytter til hinanden, hjælper hinanden og inspirerer hinanden, fordi uden fællesskabet er der meget lang vej til overhovedet at skabe noget set i et bæredygtighedsperspektiv.

Louise og Christian introducerede forskellige ceremonier og traditioner for eleverne netop for at skabe bedre forbindelse eleverne imellem og imellem eleverne og naturen.  Eleverne skulle opleve at få et personligt forhold til den natur, de er en del af.

Ved at knytte stærkere bånd til naturen får man mere lyst til at passe bedre på den og herved bliver eleverne mere bevidste om hvad bæredygtighed er. Ligeledes ved at skabe stærkere bånd eleverne imellem, vil der forhåbentlig også opstå et mere bæredygtigt fællesskab i klassen.

Hver elev skulel personificere en genstand fra naturen. For eksempel valgte en elev et træ og fik så til opgave at fortælle træets historie. Fortællingen kunne enten udtrykkes fysisk og/eller verbalt. Louise og Christian samlede de forskellige fortællinger og udtryk til en fælles forestilling.

 

Louise-Seloy200Louise Seloy er danser og koreograf uddannet ved The Northern School of Contemporary Dance. Har arbejdet med børn/unge og bevægelse siden hun blev uddannet danser og koreograf i England i 1999. I 2000 rejste Louise til Boston og underviste dans på en Summercamp for børn fra underbemidlede familier fra Boston og New York.

“Jeg fik blod på tanden og det blev startskuddet til min senere kontakt med Dans i Nordvest i København. Da jeg flyttede tilbage til Danmark i 2001 engagerede jeg mig i teaterscenen på Holbæk Teater og samarbejdede med Pia Jette Hansen på diverse teaterprojekter for unge og glade amatører. I 2004 kom jeg i arbejde hos Dans i Nordvest og Uppercut Danseteater og har undervist og turneret i ind- og udland med diverse danseteaterforestillinger for børn og unge indtil nu.”
~ Louise Seloy

Sideløbende har Louise Seloy undervist og arbejdet med børn og unge gennem Dans i Uddannelse/Dansekonsulenterne på diverse projekter, blandt andre ‘Danseballaden’ og ‘Dans for børn’. Hun var i 2012 med til at skabe ‘Skammerens Datter’ for børn fra ni år og op på Østre Gasværk – og skulle i efteråret 2014 i gang med ‘Skammerens datter 2’.

Christian-Gade-Bjerr200Christian Gade Bjerrum er skuespiller uddannet ved Skuespillerskolen Århus Teater. Christian lavede en Klovne-børneforestilling i 2009, Mr. Green Cirkus, der turnerede rundt i DK og har været i Nigeria og lave klovneperformance for børn i alderen 5-16. Med den dybeste respekt for børn og deres umiddelbare, inspirerende tilgang til livet, som Christian både bruger i sit virke som yogalærer og som skuespiller.Stranden Amar

 KØBENHAVN | AMAGER 
Stranden – vores ’hood’ – Arkitektur, design og bæredygtighed i børnehøjde
Kunstnere: Nild Regout (designer) & Julie Dufour Wiese (arkitekt).
Skoler: To skoler placeret på Amager.
Projektets nøgleord: Arkitektur og design.
International partner: Cape Town, Sydafrika.
Projektbeskrivelse
Der kommer mere og mere fokus på børn, arkitektur og design. Flere og flere skoler inddrager emnet i undervisningen, børn og unge har mulighed for at gå til arkitektur i deres fritid både på Børnekulturhus Ama’r og på Dansk Arkitektur Center, og Kulturministeriet samt undervisningsministeriet har fokus på implementering af arkitektur i undervisningen.

På Børnekulturhus Ama’r bliver børnene mødt af arkitektur af høj kvalitet – et hus som børn har haft indflydelse på. Og fornemmelsen for rum og design styrkes, når vi implementerer de fysiske rammer i undervisningen.  Ved at give børnene en forståelse for deres fysiske rammer lige fra deres eget værelse og deres skole til byrummet og børnekulturhuset, giver vi dem færdigheder til at blande sig i debatten om vores fysiske rammer og komme med bud på fremtidens arkitektur og design.

Projektet undersøgte hvad temaet betød for børnene? Styrker det fællesskabet at have et ’hood’? Hvad kendetegner ‘our hood’? Børnene arbejdede i både den store skala med arkitekturen samt med den mindre skala i et design.

Stranden
Børnekulturhus Ama’r deltog i CICLO med stranden som ‘hood’.

Stranden er for alle, og alle børn kender stranden enten fra strandture med familien eller fra ture med klassen til børnekulturhusets stranddage. Amager Strand har gennemgået en spændende udvikling, hvor både landskabsarkitektur og design indgår. Stranden byder på mange forskellige aktiviteter og opholdszoner, og det er blevet nemt at komme ud til stranden med metroen.

Men hvis børnene skulle bestemme – hvordan ville stranden så se ud? Alt er muligt, når vi arbejder med stranden som ‘hood’. Hvad synes børnene at der mangler? Og hvordan styrker vi fællesskabet? Skal der være flere pavilloner, hvor man kan hænge ud? Skal der være flere aktiviteter? Kan man flytte skolen ud på stranden – eller vandet? Kan vi udnytte sandet, vandet og luften bedre end vi gør? Kan man i det hele taget udnytte stranden bedre hele året rundt?

Klassen skulle både bygge en landskabsmodel med deres forslag til nye tiltag samt en model på et nyt design som fx et møbel.

Materialer
Materialerne er genbrugsmaterialer som fx pap fra det lokale supermarked, mælkeskruelåg, plastemballage etc. tilsat mere traditionelle modelmaterialer som fx skumpap, træpinde og skalafigurer.

Tværfaglighed
Arkitektur og design kan implementeres i rigtig mange fag i skolen. I forløbet var der praktisk matematik, når de arbejdede med målestoksforhold i modelværkstedet, dansk når eleverne satte ord på deres projekt, engelsk, når de skulle i dialog med en klasse fra et andet land, som også arbejdede med CICLO projektet, natur- og teknik, når de udforskede strandens landskab – og ikke mindst faget billedkunst.

 

Nild Regout (produkt designer)

IMG_4052Nild Regout er leder for Børnekulturhus Ama’r – et innovativt kulturcenter for børn etableret af Københavns Kommune, som for nyligt har fået priser for sin arkitektur og for sin åbenhed og involvering af børn i designet og layoutet af de nye bygninger.

Nild Regout startede og udviklede Børnekulturhus Ama’r i 1994 som det første børnekulturhus i Danmark.

Designet og arkitekturen af det nye kulturhus, som blev indviet i 2013, er i høj grad baseret på ideer og ønsker fra børn. Nild Regout har i tæt samarbejde med arkitekterne, været involveret i  hele processen med at udvikle kulturhuset, for at sikre at huset stemte overens med børnenes ideer og ønsker.

Som leder af Børnekulturhus Ama’r støtter og hjælper Nild Regout kunstlærerne og er ansvarlig for at udvikle netværk, samt at udvikle og vedligeholde nationale og internationale forhold. Som designer er Nild Regout også tilknyttet CICLO projektet i København som lærer og kunstner/designer.

Baggrund

 • Uddannet produktdesigner fra NHIBS – Antwerpen.
 • Kulturel innovator kursus, København
 • Bachelor I ledelse, kunst og kultur, University College Sjælland

Jobs

 • Leder for Børnekulturhus Ama’r 1994-2015.
 • Projektleder på en lang række kulturelle projekter for børn.
 • Projektleder og udvikler, siden 1995, af vidtrækkende kulturelle projekter der inkluderer en lang række kunstarter, i sommerferierne på stranden på Amager, København.
 • Produktdesigner ved instituttet for synshandikappede børn, Spermalie i Brugge Belgien: designer af legetøj for synshandikappede børn og udvikler af legetøjs biblioteket De Piepbal for synshandikappede børn.

 

Julie Dufour Wiese (arkitekt)

© Foto: Jens HemmelJulie Dufour Wiese har mange års erfaring i at undervise børn og unge i arkitektur og design hos Børnekulturhus Ama’r, Dansk Arkitektur Center, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Billedskolen i Farum, samt skoleprojekter i Hovedstadsregionen der inkluderer grænseoverskridende projekter med La Palma I Spanien og Sidney, Autralien.

Som freelancer udvikler og formidler Julie også familieworkshops om emnet børn og arkitektur på danske kulturinstitutioner, så vel som Rigshospitalet.

Baggrund
Julie Dufour Wiese er uddannet arkitekt fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Arkitektur, Kingston University School of Architecture, projektledelse, Syddansk Universitet samt  handels- og kulturkonsulent indenfor Øresundsregionen.

Tidligere jobs
Projektleder hos Udviklingsselskabet By & Havn, arkitekt ved Powell Moya Partnership, Skidmore, Owings & Merrill, Inc. and John Pawson, London.

Kontakt:

nild-200Nild Regout:
+45 26 56 09 14, + 45 23 84 44 88
nild4@hotmail.com, nild@amager-kulturpunkt.dk
www.kulturogfritid.kk.dk

Foto: Nild Regout ved en CICLO workshop i Cape Town i marts 2014.

 

julie-d-wiese-200Julie Dufour Wiese:
+45 20 75 17 33
Julie@juliedufour.dk
www.juliedufour.dk

Foto: Julie Dufour Wiese ved en CICLO workshop i Cape Town i marts 2014.
 ISHØJ 
Mangfoldighed i bevægelser og lyde – Bæredygtighed som genbrug og reproduktion af bevægelser og lyde
Kunstnere: Marcela Lucatelli (musiker) & Marluze Santos Da Cruz von Holstein-Ratlou (koreograf/danser).
Skoler: Vejlebroskolen, Strandgårdskolen.
Projektets nøgleord: Forbrug, regnskov / papir, muligheder i begrænsning.
International partner: Rio de Janeiro, Brasilien.

Projektbeskrivelse
Til CICLO-projektet førte Marcela og Marluze et tæt samarbejde med udgangspunkt i bæredygtigheds konceptet ‘cradle-to-cradle’, samt at skabe et tværfagligt udtryk i samarbejde med eleverne. Projektet behandlede temaet bæredygtighed med et stærkt fokus på forbrug samt det enkeltes menneskes bidrag til en bæredygtig udvikling gennem den daglige livsførelse.

Cradle to Cradle principperne lægger fundamentet for den næste industrielle revolution og en bæredygtig fremtid, hvor både økonomien, miljøet og de kulturelle forskelligheder kan blomstre.

Herfra udspringer også begreberne overforbrug og genbrug som undertemaer til vores generelle forbrug. For at kaste et andet perspektiv på vores forbrug her i Danmark, drog de paralleller til Brasiliens forbrug ved at sammenligne forskellige eksempler på brugen af teknologi og naturlige ressourcer i de to lande.

I udviklingen af det kunstneriske stof, blev der taget udgangspunkt i klassens og den enkeltes elevs udpegede hverdagsressourcer og materialer, såsom lyde og bevægelser, der allerede er i deres egen krop og omgivelser. I processen ville de ved at påpege det allerede eksisterende omkring og i eleverne, stimulere dem til at se mulighederne i begrænsningerne.

Marcela LucatelliMarcela Lucatelli er komponist/performer uddannet ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole og Statens Scenekunstskole, med markant erfaring indenfor interaktiv kunstformidling og kreative læringsprocesser. Marcelas interesse som kunstner er at afsløre de forstyrrende forbindelser mellem musik og sprog, med fokus på den performative tilgang til lytningen og produktionen af lyd, på tværs af forudindtagede betydninger. Der sigtes konstant efter eksistentiel provokation og nye strukturer for samarbejde.

 

Marluze da CruzMarluze da Cruz’s interesse er at skabe levende, visuelle billeder, samt at omfavne og forstærke stemninger. Hun arbejder ud fra den specifikke kunstneriske situation, og tager højde for blandt andet materialers, omgivelsers og ensembles iboende æstetik og kunstneriske udtryk, og søger derigennem at vise deres fulde potentiale. Marluze er uddannet koreograf og danser ved Statens Scenekunstskole og Copenhagen Contemporary Dance School, og har undervist børn, unge og voksne i mange år.


 


CICLO sponsorer i 2014

danmark 1, på danskSponsorer fra Danmark:
 Den danske UNESCO-nationalkommission
• Det Danske Kulturinstitut
• Levende Musik i Skolen / Kulturpakker
• DR Musikariet
• Kulturministeriet
• Udenrigsministeriet
Kulturstryrelsen
• Undervisningsministeriet
• Statens Kunstråd

Danmark 2 på dansk• Københavns Kommune
Københavns Kommune Kultur- og Fritidsudvalget
• Amager Vest Lokaludvalg
• Amager Øst Lokaludvalg
• Børnekulturhus Ama’r

• Ishøj KommuneDanmark 3
• Kalundborg Kommune
• Sorø Kommune
• Vejle Kommune

Danamrk 4, 2• Oticon Fonden
Copenhagen Kids
• Faber-Castell
Vester Kopi

Malernes Udstilling
• Tutein & Koch
• Cph Volunteers

Sponsorer fra Brasilien:
Brasilien den her• Cidade das Artes
• The Danish Cultural Institute in Rio de Janeiro

Sponsorer fra Rusland:
Rusland• St. Petersburg city Palace of Youth Creativity (Anichkov Palace)
• The Danish Cultural Institute in St. Petersburg

Sponsorer fra Sydafrika:
Sydafrika• Frank Joubert Art Center
• Cape Town World Design Capital
• Faber-Castell
Artes

 

 

 

 

 

 

CICLO – et internationalt Arts Education projekt for skoler i Rio de Janeiro, Cape Town, Skt. Petersborg og Danmark.

På denne hjemmeside kan du finde information om de udenlandske CICLO projekter.

For mere information om projektet og netværket kan du kontakte Olaf Gerlach Hansen, Seniorrådgiver på Det Danske Kulturinstitut, på ogh@dankultur.dk