Vejledning

Hvad er en Blog?

Ordet blog er en forkortelse af ordet weblog, som kan oversættes til notesbog på nettet. Man kan beskrive en blog som en fortløbende strøm af noter, overvejelser, tips og observationer.

I dag er det rimeligt let at skrive og lægge materiale på en blog. Alle, der kan finde ud af at skrive i et tekstbehandlingsprogram på en computer, vil kunne finde ud af at lægge materiale ind på CICLOs blog. Kort fortalt, gøres det ved at logge ind, skrive teksten i et felt og slutte af med at klikke på Update-knappen!

 

Hvad kan lægges ind på klassens blog?

(Se trin for trin vejledning i næste afsnit for hvordan det gøres, eller download den her)

Tekst
Tekster kan skrives direkte på klassens blog. Eller man kan vælge at skrive teksten i et tekstbehandlingsprogram, markere teksten, gemme den i udklipsholderen og derefter sætte den ind på et opslag på bloggen.

E-mail
Man kan sende en e-mail til en bestemt mailadresse, og så kommer teksten op på ‘bloggen’ som et opslag – en såkaldt blogpost med overskrift, dato og afsender.

Billede- og lyd-filer
Man kan indsætte billede-filer i form af digitale fotografier og scanninger af tegninger, billeder, malerier og tekster.

Man kan uploade mp3-lydfiler.

Video
Man kan også uploade video-filer. Her anbefaler vi af tekniske årsager, at alle CICLO-brugere placerer deres videoer på CICLOs YouTube-kanal, og efterfølgende lægger linket til den ind på klassens blog. Man kan også vælge at sende videoer til YouTube direkte fra smart- og iPhones.

 

Hvilke fil-typer kan anvendes?

CICLO anvender programmet WordPress. Det kan uden problemer håndtere filer af typen .jpg, .gif, .png, .pdf, .rtf, .doc, .docx, .mp3.

Anbefalede filtyper
Til fotos og scanninger af billeder: Brug JPEG-formatet: .jpg

Til scanninger af tekst: Brug Adobe PDF-formatet: .pdf

Til lyd: Brug MPEG-3-formatet: .mp3

(iPhone anvender filtypen .m4a, “MPEG-4 audio only”. Det er ikke helt så gængs et format som mp3, så – lidt afhængigt af formålet – kan det være en fordel af konvertere det til MP3.)

Til video: YouTube kan håndtere de fleste filtyper. MPEG-4 (.mp4) og QuickTime (.mov) er de mest anvendte filtyper.

 

Bloggens forside og operatørrum

En blog har både en forside og et operatørrum – på engelsk kalder man det ‘front-end’ og ‘back-end’. Forsiden er det, som alle og enhver kan se på nettet, når de går ind på bloggen.

Når man skal lægge materiale op på bloggen, skal man have adgang til operatørrummet. Man kommer til indgangen til operatørrummet ved at taste bloggens adresse i web-browserens adressefelt og derefter tilføje følgende: /wp-admin

For at få adgang skal man logge sig ind med et brugernavn og password. Brugernavn, password og webadresser til bloggens forside og operatørrum vil blive tilsendt kontaktlæreren for hver klasse..

Obs – sig nej til opdateringer og plug-ins!

Til lærere med administrator-rettigheder: Lad være med at opdatere WordPress eller Plugins, hvis der kommer en ny version.

 

Trin for trin: tekst, billeder og videoer på bloggen

Tekster
Hvis det kun er tekst, som skal lægges ind på bloggen, er det letteste at sende en e-mail til den mailadresse, som CICLO leverer. Teksten i e-mailen kommer så automatisk op på bloggen.
Tekst, billeder, lyd samt rettelser i eksisterende opslag
Du har modtaget en web-adresse til bloggens operatørrum. Indtast adressen i din web-browser.

Eksempelvis: http://bg.cicloarts.net/wp-admin

1_scrn1

Log in med brugernavn og password, som CICLO har leveret.

2_scrn2

Klik på Posts-knappen til venstre.

3_scrn3posts

Klik på knappen Add New øverst oppe, hvis du skal oprette et opslag, – eller klik på et eksisterende opslag – en blogpost, som skal redigeres.

4_scrn4posts-new

Klik på knappen Publish, hvis det er et helt nyt opslag, eller Update yderst til højre, inden du forlader siden og/eller tilføjer billeder mv.

5_scrn5update

Hvis man vil se, se hvordan opslaget ser ud på forsiden af bloggen, kan man klikke på knappen View Post.

6_scrn6view

Billeder, tegninger, lydfiler mv.

Når man er i gang med at skrive et nyt eller redigere et eksisterende opslag, kan man tilføje billeder, tegninger, scannede tekster mv. Gør sådan:

Klik på Add Media 7_scrn7addmedia

 

 

 

Klik på Upload files 8_scrn7insert-media

 

 

 

Klik på Select files 9_scrn9select

 

 

 

Marker den fil, der skal lægges ind på opslaget, og klik på Open

10_scrn10-insertselected

Når du er tilbage til dit opslag, skal du klikke på knappen Update yderst til højre

5_scrn5update

Hvis man vil se, se hvordan opslaget ser ud på forsiden af bloggen, kan man klikke på knappen View Post.

6_scrn6view

 

Tilføj en video til klassens blog?

Det kan gøres på to måder: fra en computer og fra en smart- eller iPhone. Begge dele foregår via YouTube.

En video fra en computer

Gå til www.youtube.com/upload ved at klikke (ctrl+klik) på adressen eller ved at kopiere den ind i adressefeltet på din web-browser.

Log ind Ill 11 140125 Youtube login pil1

med username og password, som du har modtaget – eller kan bede om at få tilsendt – fra CICLO.

(Husk: store og små bogstaver!)

 

Du kan komme ud for at der allerede står en/din mail-adresse i feltet Username. I det tilfælde skal du klikke på teksten ”Administrer konti på denne enhed” lige under log in billedet.

ill 12 140121 Login Youtubekonto med pil

Så skulle det korrekte log in-billede komme frem – med felter til Username og Password.

Når du er logget ind, kommer dette billede frem. Vælg CICLO og klik OK.

ill 13 140125 Youtube som med pile

Så er du klar til at overføre din video til CICLO’s videokanal på YouTube. Klik på upload-knappen øverst midt for. Eller klik på den store pil på siden, der bliver rød, når du bevæger musen hen over den.

ill 14 140125 Youtube upload pil

Følg anvisningerne og udpeg den relevante fil på din computer. Når du dobbeltklikker på videofilen på din computer, bliver den overført til YouTube. Bemærk – det kan tage et stykke tid at overføre og konvertere din video. Giv dig tid – indtil der kommer en klarmelding og skærmbilledet ændrer sig.

ill 15 140125 Youtube upload gennemfoert pil

Når videoen er lagt ind på YouTube, kan du afspille den på din skærm, hvis du klikker på den. Du vil også kunne se dens webadresse i adressefeltet øverst på skærmen. Den vil typisk se ud som noget i stil med dette: http://www.youtube.com/watch?v=8HprmJB3YMA

ill 16 140125 Youtube afspilling pil

Marker og kopiér (ctrl+c) videoens web-adresse ind i udklipsholderen. Web-adressen skal nu kopieres ind (ctrl+v) som et nyt opslag – eller vedhæftes et eksisterende opslag på klassens blog.

Følg vejledningen i afsnittet ”Tekst, billeder, lyd samt rettelser i eksisterende opslag” ovenover.

I bloggens operatørrum vil man kun kunne se videoens webadresse. På bloggens forside kan man se videoen, klar til afspilning.

Videoer fra mobiltelefoner

Man kan sende en videofil direkte fra sin mobiltelefon (iPhone eller smartphone) til e-mailadressen ISVL12B5A1QA@m.youtube.com. Det, man skriver i e-mailens titel, bliver til videoens titel på YouTube.

Hvis man lægger en video ind på den måde og er ok med, at videoen er synlig for alle, behøver man ikke at anvende CICLOs Youtube-kanal med brugernavn og password. Så snart videoen er lagt ind, kan man se den på www.youtube.com/user/cicloartsnet – og vil således umiddelbart kunne kopiere videoens web-adresse derfra.

Hotline – hvis der opstår problemer!

Hvis man kommer ud for problemer med at lægge materiale på klassens blog, kan man skrive til Mik Aidt på mikaidt@gmail.com. Han vil kunne besvare spørgsmål og på anden måde hjælpe med en vej til at få materialet lagt ind på bloggen.

Eksempelvis kan han efter nærmere aftale give relevante lærere mulighed for at sende deres materiale til ham vedhæftet en e-mail, som han så vil lægge op.

Mik Aidt kan også være behjælpelig med råd og vejledning, hvis det er et problem med en særlig filtype eller med at konvertere mp4-filer til mp3-filer.

Om adgang og rettigheder vedrørende videoer mv. på YouTube

Hvem har adgang til at se videoer som lægges på YouTube?

I YouTube’s videomanager kan man indstille, hvorvidt videoen skal være enten 1) Public, 2) Unlisted, eller 3) Private:

  1. Public: Anyone can search for and view – synlig og søgbar for offentligheden på YouTube og google
  2. Unlisted: Anyone with the link can view – ikke søgbar eller synlig i YouTube, men synlig, når/hvis videoens web-adresse lægges op på en af CICLO’s egne websider.
  3. Private: Only people you choose can view – man skal have oplyst et password for at kunne se dem.

 

Copyright til videoer som lægges på YouTube

Under fanebladet Advanced settings i YouTube’s videomanager kan man indstille Licence and rights ownership

Man kan vælge mellem 1) Standard YouTube Licence eller 2) Creative Commons:

1) Copyright-reglerne er forskellige fra det ene land til det næste, men det generelle princip er,

  • at man IKKE må lægge musik eller billedmateriale på YouTube, som man ikke selv ejer ophavsrettighederne til. Materialet, som lægges på YouTube, skal med andre ord være 100 % “hjemmelavet” på såvel billed- som lydsiden.
  • at den eller de personer, som har skabt materialet, har copyright på det – og det gælder også på YouTube.

2) Med Creative Commons giver man tilladelse til, at andre mennesker kan anvende eller videredistribuere hele eller dele af ens videomateriale, under forudsætning af at de nævner, hvem der har lavet det, og at det ikke bruges i kommerciel sammenhæng – altså til noget, som de får en indtægt på.

Meget mere om copyright, regler og ofte stillede spørgsmål kan læses her: www.youtube.com/yt/copyright