Is og emballage

Sanselighed og kreative udtryk om bæredygtighed

Projektet kort fortalt | Elevernes oplevelser og læring | Projektets struktur og forløb | Faciliteter og materialer | Virkemidler og anbefalinger | Betydningsfulde øjeblikke | Kunstnere | Projektbeskrivelse fra 2014

I projektet ‘Is & emballage’, som instrueres af skuespillerne Christian Schrøder og Pernille Bach fra Teaterværkstedet Madam Bach, arbejder eleverne med sang og bevægelse, producerer isskulpturer, og skriver statements om bæredygtighed.

Der er fokus på sanselighed og på kommunikation af et budskab, gennem kreative udtryk.


Projektet kort fortalt

Statements om bæredygtighed

Skuespillerne Pernille og Christian giver klasserne nogle opgaver som forberedelse, inden at det egentlige projekt går i gang. På baggrund af et kort indblik i temaet bæredygtighed, skal eleverne skrive statements om bæredygtighed. Derudover, skal de hver især samle et døgns emballage og medbringe det på skolen.

“Pas på det danske land”

“Tag ikke mere fra naturen end du kan give tilbage”

“Ansvar, ansvar, ansvar”

“Hjælp naturen!”

“Brug genbrug!”

“Smid ikke mad ud, det bliver spild”

– Eksempler på elevernes statements


Sang og bevægelse

Med udgangspunkt i elevernes statements om bæredygtighed, skriver Christian en sang.
I løbet af projektet lærer eleverne sangen, og der laves en simpel koreografi til sangen. Sangen indgår i en afsluttende performance. Da forløbet blev afprøvet i 2014, skrev Christian sangen ‘Jump with Us’ (Se video til herunder).

Video fra Is & Emballage projektet


Isskulpturer

I projektforløbet arbejder eleverne med isskulpturer, hvori de indefryser et stykke emballage samt et digt/statement. Isskulpturerne indgår som installation i elevernes performance. Skulpturerne hænges op på et stativ, hvorfra smeltevandet langsomt drypper, og til sidst efterlader emballagen og digtet, et symbol på de globale tilstande, hvor isen smelter og forsvinder, og emballagen bliver tilbage.

“Isskulpturerne var virkelig en fed måde
at illustrere bæredygtighed på,
at illustrere noget abstrakt ”

– (Lærer)


Lyden af emballage

Eleverne bruger også den indsamlede emballage til at producere forskellige lyde, som de optager. Disse lyde indgår i installationen, idet de afspilles fra stativerne, der bærer isskulpturerne.


Sanseøvelser med is, vand og affald

Pernille og Christian inviterer eleverne til at lave en sanseøvelse, der bringer temaet bæredygtighed ’ind i kroppen’ hos eleverne. Med bind for øjnene, fører eleverne hinanden til at føle på isskulpturerne og mærke på emballage, der flyder rundt i vand. Eleverne skal også ligge på gulvet og lytte til lyden af vand, som drypper og optagelserne af emballage-lyde.

 


Performance

Eleverne viser deres projekt gennem en performance og en installation. Da projektet blev afprøvet i 2014, lavede eleverne en performance, hvor de startede med at stå på scenen med ryggen til publikum, de vendte sig om to og to og sagde et ord om bæredygtighed. Da alle havde vendt sig om, sang de sangen ‘Jump with Us’, der endte med, at alle eleverne hoppede, mens de sang “jump with us!”.


Installation

Elevernes isskulpturer vises som en installation, hvor publikum kan observere isen, der smelter, læse digtet indeni skulpturen og se emballagen blive liggende tilbage. Stativerne, hvorpå isskulpturerne hænger, afspiller emballage-lyde. Som en del af installationen indgår en væg af labels, hvorpå elevernes statements hænger.

 Elevernes oplevelser og læring

Mødet med professionelle skuespillere

Mange elever har ikke mødt en professional kunstner/skuespiller før, og mødet med Pernille og Christian kan derfor være en enorm oplevelse, der åbner elevernes øjne for en anderledes verden med voksne, der arbejder på en anderledes måde. Skuespillerne har bl.a. et andet kropssprog, som fanger eleverne på en særlig måde.

spiller musik


Læring om bæredygtighed ad flere veje

Eleverne i projektet bliver undervist i bæredygtighed af forskellige veje. Før og under forløbet med skuespillerne, kan lærerne undervise i emnet på mere traditionel vis, bl.a ved at vise eleverne inspirationsvideoer på YouTube. Eleverne kan også selv researche på emnet. Således kan der skabes et fundament af viden hos eleverne, som de kan bygge ovenpå i det kunstneriske arbejde med emnet.

“Jeg har fundet ud af, at der er mange forskellige slags bæredygtigheder…”

– (Elev)Skærmbillede 2015-07-09 kl. 16.37.47


Fornemmelse for det abstrakte

Kunstens mål og budskaber kan være abstrakte for elever i 4.-5. klasse at forstå, men ifølge en lærer, der har været med i dette projekt, kan eleverne få meget ud af de kunstneriske abstraktioner. Sanseøvelsen, sangen ‘Jump with Us’, der handler om at stå sammen og handle, samt isskulpturerne, som et konkret symbol på en større problematik, kan give eleverne en dybere fornemmelse for det brede bæredygtighedsbegreb – bæredygtighed som et miljømæssigt, socialt og kulturelt fænomen.

“Dette projekt har lært mig,
at børnene faktisk godt
kan få noget ud af noget,
der er så abstrakt…” 

– (Lærer)

 


Sanselighed og fordybelse

I sanseøvelsen, hvor eleverne bl.a. mærker på emballage i vand og lytter til forskellige lyde, iscenesætter kunstnerne en ramme for sanselighed og fordybelse. Ifølge en lærer, der har medvirket i projektet, fanger og fordyber øvelsen – der ellers kan være grænseoverskridende – eleverne i sådan en grad, at de glemmer generthed og grænser.

“Fordybelse i trygge rammer er nemmere.
Det var sejt at eleverne kunne fordybe sig
og overskride grænser i uvante rammer…”

– (Lærer)
Nye måder at udtrykke viden på

Ideen om isskulpturer, en label-væg med statements og en sang om bæredygtighed som kunstneriske delelementer, tilhører skuespillerne. Men det konkrete indhold i elementerne, er i høj grad formet af eleverne. Eleverne kan via de forskellige elementer udtrykke, hvad de forstår ved ordet bæredygtighed – hvad de tidligere har lært, og nu videreformidler gennem kunsten.

 


Optræden i fællesskab

Det er en stor oplevelse for eleverne, at optræde med dette projekt, bl.a. fordi det at optræde sammen kan give en følelse af fællesskab. Derudover er det en performance og installation, der inviterer publikum til at deltage. Forældre, skolekammerater og øvrige bekendte får mulighed for at opleve elevernes projekt på egen krop, idet de inviteres med i sang og dans, kan se, røre og lytte til installationerne, samt læse elevernes statements.


Projektets struktur og forløb

Forberedelser

Inden forløbet, kan lærerne give eleverne en introduktion til emnet bæredygtighed, og eleverne kan få mulighed for selv at researche på emnet. Derudover får eleverne til opgave at samle emballage fra et døgn, skrive statements om bæredygtighed samt lytte til den sang, Christian skriver på baggrund af elevernes statements. Klassen modtager sangen, umiddelbart inden forløbet går i gang.

 

Kunstnerne på besøg på skolerne

Skuespillerne kommer ud på skolerne og laver forløbene her. De medbringer særligt udstyr, som eksempelvis stativerne til isskulpturerne og udstyr til at optage lyd med.

 


Forløbet

Projektet er afprøvet som et forløb, hvor kunstnerne besøgte skolerne fire gange à 4 timers varighed. Mødegangene var placeret med 1-2 ugers mellemrum.  Projektet er også afprøvet som et intensivt tre-dages forløb. Projektforløbet kan således tilpasses i forhold til varigheden af hver kunstnerbesøg, samt placeringen af besøgene. Dog kan det samlede antal projekttimer ikke kortes meget ned, uden at få betydning for projektets udbytte.

 


Imellem kunstnerbesøgene

Imellem kunstnerbesøgene, arbejder eleverne videre med temaet bæredygtighed.
De øver også sangen og dansen, som de skal optræde med.

 


Performance og installation

Projektet afsluttes med en performance og en installation. Dette er afprøvet både som et lokalt arrangement på eller i nærheden af skolen, samt som et større nationalt arrangement. Der er således mulighed for at tilpasse performance og installation til de tilgængelige rammer.Faciliteter og materialer

Et lokale med plads til bevægelse

Til sanseøvelsen og arbejdet med bevægelserne til sangen, er der behov for et stort lokale med plads til bevægelse – eksempelvis en gymnastiksal.

 


Indsamling af emballage

Forud for forløbet samler eleverne hver især emballage fra en dag. Dette materiale bruges til at fryse ind i isskulpturerne, til optagelser af emballage-lyde og til sanseøvelsen, hvor eleverne mærker på emballage, der flyder i vand. Derudover vil den store bunke emballage illustrere den globale problematik med de massive mængder affald, der dagligt produceres.

 


Særligt udstyr medbringes af kunstnerne

Kunstnerne medbringer specielle stativer, som isskulpturerne kan hænge på med en bakke i bunden til smeltevandet. Derudover medbringer de udstyr til at optage lyd, samt et badebassin til sanseøvelsen.

 


Fryserkapacitet

Eleverne laver hver en isskulptur ved at fylde en frysepose med vand, et stykke emballage og et digt/statement og lægge posen i fryseren. Der er således behov for stor fryserkapacitet til de mange fyldte poser. Det tager ca. to dage for vandet i poserne at fryse til massiv is.

Virkemidler og anbefalinger

Et levende kropssprog

I projektet vil eleverne hos skuespillerne opleve et anderledes og levende kropssprog, samt en anden fortællemåde. Eksempelvis har en lærer, der har deltaget i projektet fortalt, at hun, imod sine forventninger, oplevede eleverne kaste sig ud i sanseøvelsen uden at sætte spørgsmålstegn ved metoden, og hun tilskriver dette Pernilles fængende og overbevisende introduktion til øvelsen. Skuespillernes indlevelse og motivation smitter af på eleverne.

“At stå ansigt til ansigt med nogen,
der er så levende og anderledes
– det var en stor oplevelse for mange”

– (Lærer)


Forskellige kunstneriske aktiviteter

Variationen i de kunstneriske aktiviteter giver eleverne indblik i det at arbejde med forskellige kunstneriske processer på en gang, og sætte det sammen til en performance/installation. De forskellige sideløbende aktiviteter gør desuden forløbet interessant og afvekslende for eleverne, og derved kan det have betydning for elevernes motivation.

“Det kan blive så tænkt,
når vi voksne kommer ind på det her
med bæredygtighed og miljø.
Børnene, derimod,
de kommer med nogle vilde bud.
Det blev så friskt!”

– (Kunstner)


At få børnene i dialog

Projektet handler i høj grad om at formidle et budskab omkring bæredygtighed, som eleverne er medskabende af. Børnene skriver statements på labels, der bliver sat op som en stor væg, sangen skrives på baggrund af elevernes statements, og i isskulpturerne kan man også læse elevernes ord. Således får eleverne en stemme.


Sanseøvelser der huskes

Hensigten med sanseøvelsen er, at styrke elevernes sanselighed. Ifølge en lærer, der har medvirket i projektet, er netop denne øvelse noget som eleverne vil huske, og dette hænger givetvis sammen med, at øvelsen for alvor når ‘ind i elevernes kroppe’. Gennem samarbejde, stilhed og fordybelse kan elevernes sanser åbne sig, og indtrykkene kan bundfælde sig.

“Som kunstnere ønsker vi ikke at give dem
paratviden,
men vi ønsker at give dem oplevelser,
der huskes.
Denne ‘viden’ er måske stærkere”

– (Kunstner)Supplerende undervisning i bæredygtighed

Lærerne kan vælge at give eleverne supplerende undervisning i emnet bæredygtighed. Således kan lærerne sikre sig, at eleverne får et fundament af viden, de kan bygge ovenpå i den kunstneriske proces, der har en mere åben karakter.


Betydningsfulde øjeblikkeAt svømme i et hav af affald

Jonas mærker på affaldet, der flyder rundt i vandet, plastikposen klistrer sig om hånden… den anden hånd rammer en coladåse, bare han nu ikke skærer sig på den skarpe åbning i dåsen… Han flytter hånden og får fat i en plastikflaske. Det må være den juice, han drak i forgårs…

“Tænk, hvis man svømmede rundt i et helt hav af skrald!”.

Jonas kan mærke i kroppen, at det ikke er rart… Jonas bevæger hånden videre, han mærker noget blødt og varmt – det er en hånd, måske Saras hånd… det føles rart…  Sara fniser…

Jump, jump, jump!

“Smog” lyder det fra de to elever på scenen, der netop har vendt sig om.

“Ansvar” – to ny ansigter viser sig. “Genbrug”… “Samarbejde”… “Emballage” …

Alle eleverne på scenen har nu vendt sig om og kigger ud på publikum.

Christian begynder at spille på sin guitar, eleverne synger… Om is der smelter, om plastik i havet, om at de – eleverne – er fremtiden, og at de bekymrer sig om naturen…

“Jump, jump jump with us” synger eleverne i omkvædet, de begynder at hoppe… Snart hopper alle mand på scenen… Børn fra publikum begynder at hoppe… Lidt efter er de voksne med… Alle hopper og synger “jump” – så meget energi og bevægelse!
Kunstnere

pernillebach200

Pernille Bach
Pernille er uddannet skuespiller, billedkunstlærer og voksenunderviser. Hun arbejder som manuskriptforfatter, skuespiller og kunstnerisk leder af Teaterværkstedet Madam Bach.christianschroder200Christian Schrøder
Christian er uddannet skuespiller og musiklærer. Han arbejder som skuespiller og kunstnerisk leder af Teaterværkstedet Madam Bach. Derudover er han bestyrelsesformand i Teater Refleksion og bestyrelsesmedlem i Assitej Danmark.

 

 


 

Yderligere information:
Teaterværkstedet Madam Bach et børneteater, der turnerer i både ind- og udland. Teaterværkstedet producerer teaterforestillinger, kunstforløb og sanseoplevelser for børn.

» Se mere på www.madambach.dk