Stranden – vores ‘hood’

Arkitektur, design og bæredygtighed i børnehøjde

Projektet kort fortalt | Elevernes oplevelser og læring | Projektets struktur og forløb | Faciliteter og materialer | Virkemidler og anbefalinger | Tværkulturel forståelse | Betydningsfulde øjeblikke | Instruktørerne | Projektbeskrivelse fra 2014

I projektet ‘Stranden – vores hood’ får eleverne mulighed for at arbejde som designere og arkitekter under instruktion af designer Nild Regout og arkitekt Julie Dufour Wiese.

Eleverne producerer modeller af deres bud på fremtidige installationer til den nærliggende strand. Bæredygtighed indgår som et centralt begreb i dette arbejde.

Særlige forhold

Da projektet blev afprøvet i 2014, var der to forhold, som var særlige. Projektets internationale del indebar udover blogsamarbejde også en direkte udveksling af instruktører mellem Danmark og Sydafrika.

Blandt de deltagende klasser i Danmark var en modtagerklasse med elever, der har dansk som andetsprog. Disse to forhold gav projektet en særlig tværkulturel dimension. Denne er beskrevet under menupunktet ‘Tværkulturel forståelse’.

 
”Det er vigtigt, at børn møder nogle voksne
i deres barndomsliv, som sætter spor.
Det er det, et projekt
som det her kan”
– (Kunstner)


Projektet kort fortalt

Ekskursion til Amager Strandpark

Den første dag i projektet tager arkitekten og designeren eleverne med på en gåtur ved en nærliggende strand. De undersøger naturen, arkitekturen og materialerne omkring sig. Eleverne arbejder som arkitekter og designere, og igennem fotografier, frottager og tegninger får eleverne en fornemmelse for området og dets anvendelsesmuligheder.


Fremstilling af modeller efter fri fantasi

Efterfølgende bygger eleverne modeller af genbrugsmaterialer (se infoboks) efter fri fantasi. Modellerne er elevernes bud på installationer, de ønsker sig ved strandområdet i fremtiden. Eleverne bliver i dette arbejde introduceret til arbejdet med målestoksforhold.

“Børnene var top-kreative.
Og nogle af dem var virkelig minimalistiske,
hvor man tænkte,
det er virkelig realiserbart, det her”
– (Kunstner)

 


Udstilling og præsentation af modeller

Udover løbende at forklare ideerne til hinanden laver eleverne en præsentation af deres modeller ved en afsluttende udstilling af modellerne. Under disse præsentationer skal eleverne argumentere for deres ideer og valg af materialer.

“Det er svært for børn at
præsentere deres modeller
men i den proces med at
forklare, hvad man har
lavet, kobler de det
teoretiske med det praktiske,
altså hvordan bæredygtighed erindarbejdet i deres model”
– (Instruktør)

CICLO i DR Koncerthuset den 22. maj billeder fra Nild 015

Modeller i fuld størrelse

Modellerne bliver fotograferet og via Photoshop ‘placeret’ på stranden i det rigtige skalaforhold.

design-arch-bornehojde

Billederne kan blive meget virkelighedstro, og det er hensigten at give eleverne fornemmelsen af deres design i fuld størrelse.


Elevernes oplevelser og læring

Åbne øjne for omgivelserne

I et projekt som dette får eleverne øjnene op for landskabet, arkitekturen, materialer og strukturer i omgivelserne omkring sig. Eleverne bliver opfordret til at reflektere over forskellige ting i deres omgivelser, blandt andet materialebrug, funktion og bæredygtighed.

 


Bæredygtighed inden for arkitektur og design

CICLO 8 - S_ren Kl_ftEleverne bliver introduceret til emnet bæredygtighed inden for arkitektur og design, og de skal tænke emnet ind i deres modeller. Eksempelvis fandt nogle elever fra projektet i 2014 på at indbygge solcelledrevet belysning, samt at bruge pedalkraft som energiressource til at få en vandkarrusel til at dreje rundt. Instruktørerne udfordrer også eleverne til at tænke i udvikling af nye bæredygtige materialer med særlige funktioner.

 


Præsentation og argumentation

Igennem projektforløbet bliver eleverne løbende udfordret til at reflektere over deres model igennem en mundtlig præsentation. De skal præsentere deres ide, begrunde deres valg og gøre rede for de bæredygtige elementer. Denne øvelse styrker elevernes kommunikationskompetencer, og den kan give dem en følelse af at blive hørt – at de får en stemme.

 


Motivation og koncentration

CICLO 10 - S_ren Kl_ftInstruktørerne samt lærerne, der deltog i projektet i 2014, fortæller, at de hos eleverne oplevede et stort engagement, idet de deltog, fordybede sig, lyttede og samarbejdede mere end normalt.

 

 


Tværfagligt fokus

Projektet understøtter indirekte flere fag i folkeskolen, og særligt de kreative/praktiske fag styrkes i dette projekt. Målestoksforhold og geometri hører til under matematik, mundtlig og skriftlig præsentation og argumentation hører til under dansk og engelsk, temaet bæredygtighed hører ofte til under natur/teknologi og geografi, og samfundsfag og historie knytter sig til projektets overordnede rammer og den internationale dimension.

 


Projektets struktur og forløb

ForløbetIMG_0434

Projektet er afprøvet som et forløb, hvor skolerne kom på besøg hos Børnekulturhus Ama’r og samarbejdede med instruktørerne her. Forløbet bestod af fire besøg à fire timers varighed med en-to ugers mellemrum. Projektet kan nemt tilpasses andre fysiske og tidslige rammer.

Det kan gøres både kortere og længere, og det kan også finde sted på skolerne. I 2014 fandt eleverne dog stor motivation i at være med i et projekt, der foregik uden for skolens fysiske rammer.

 


Imellem møderne med instruktørerne

Imellem hvert møde med instruktørerne kan lærerne sammen med klassen arbejde videre med temaet bæredygtighed. Der kan også være behov for at samle op på oplevelserne, som eleverne har haft under de kreative processer med instruktørerne.

 


Afsluttende udstilling

CICLO i DR Koncerthuset d. 22. Maj billeder fra Nild 076Elevernes modeller bliver udstillet efter forløbet. Denne udstilling har stor betydning for elevernes arbejdsproces og motivation. I projektet i 2014 udstillede eleverne deres modeller ved en mindre udstilling lokalt i Børnekulturhus Ama’r for forældre og bekendte samt ved den større afslutningsevent i DR-byen, hvor der kom elever fra hele landet og så udstillingen.


Faciliteter og materialer

Genbrugsmaterialer

Eleverne bygger deres modeller af genbrugsmaterialer, som eksempelvis frugtbakker, mælkeskruelåg, diverse æsker og småting i flotte farver. Eleverne kan selv være med til at samle materialerne sammen. Instruktørerne arrangerer det, så det ser flot og inspirerende ud.

 


Hobbyartikler

CICLO i DR Koncerthuset d. 22. Maj billeder fra Nild 008Udover genbrugsmaterialerne benytter eleverne også små plader til at bygge på, piberensere, snor, skalafigurer mm. samt redskaber som sakse, limpistoler, hobbyknive og linealer.
Fotoudstyr og Photoshop

I starten af forløbet tager eleverne billeder af stranden med deres mobiltelefoner. Elevernes modeller bliver også fotograferet og med Photoshop ’placeret’ på stranden, så modellen ligner en virkelig installation.

 


Udstillingssted

Det har stor betydning for elevernes arbejdsproces og motivation at udstille deres modeller for et bredt publikum som afslutning på projektet. Det kan derfor være vigtigt at vælge et udstillingssted, der giver synlighed på både skolen og uden for skolen.

 


Virkemidler og anbefalinger

At komme ud og kigge op

IMG_2772-300x225Når børn skal introduceres til design og arkitektur, er det centralt at få åbnet deres øjne for de fysiske omgivelser. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i et sted i nærområdet – et sted som børnene har en holdning til og færdes på. I projektet i 2014 oplevede eleverne desuden stor motivation ved at deltage i et projekt, der foregik uden for skolens fysiske rammer.

 


At tage elevernes arbejde alvorligt

Det er vigtigt for eleverne at mærke, at deres arbejdes tages alvorligt, at det bliver hørt og set. De mundtlige præsentationer, udstillingerne og de photoshoppede billeder understøtter dette. Projektet i 2014 blev dækket af diverse medier, og til eventen i DR-byen fik eleverne mulighed for at vise deres modeller frem for Prinsesse Marie. Dette havde givetvis også stor betydning for elevernes følelse af at have lavet et interessant projekt.

 


Den visuelle inspiration

Instruktørerne hænger billeder op som inspiration til eleverne. De ordner genbrugsmaterialerne, så de ser inspirerende og flotte ud. Tanken er, at den visuelle inspiration kan understøtte elevernes kreative processer.

Eksempel på billede som blev
hængt op som inspiration til børnene:
Olafur Eliassons ”Solar-Powered Little Sun”

Olafur Eliassons Solar-Powered Little Sun

 


Genbrugsmaterialer

I et projekt med temaet bæredygtighed er det oplagt at bruge genbrugsmaterialer. Det åbner elevernes øjne for værdien af genbrug (se infoboks). Derudover er det billigt og lige ved hånden. Eleverne kan eventuelt selv være med til at samle materialerne sammen.

 


Forløb frem for en enkelt gang

En kreativ proces med løbende inspiration og refleksion kræver tid. Et projekt som dette skal således planlægges som et forløb, frem for blot en enkelt gang. Samtidigt må forløbet dog ikke blive for langt, for eleverne forventer udvikling og nye aktiviteter.

 


Opsamling og evaluering

julie-d-wiese-200Efter hvert besøg hos instruktørerne er det vigtigt, at lærerne bruger god tid på at tale med eleverne om dagens oplevelser. Selvom instruktørerne i projektet gør meget ud af forklaringer og dialog med eleverne, kan der være behov for at tale om oplevelserne med nogle andre ord, belyse uklarheder og genfortælle det, der gik godt.

 

 

 


Tværkulturel forståelse

Internationalt samarbejde med Sydafrika

I projektet, som det blev afprøvet i 2014, indgik en international del. Gennem en blog samarbejdede skolerne i Danmark med partnerskoler i Sydafrika. Eleverne i Sydafrika deltog i det samme projekt om kunst/kreativitet og bæredygtighed instrueret af kunstnere. De danske instruktører Nild og Julie var på besøg i Sydafrika før projektforløbet i Danmark startede. Her lavede de det samme projekt om modelbyggeri af genbrugsmaterialer med de sydafrikanske elever. Derudover kom den sydafrikanske designer Fabian Hartzenberg på besøg i Danmark og deltog i projektet i Børnekulturhus Ama’r.

”Arkitektur og design er noget vi
alle sammen er omgivet af, så
det er et rigtigt godt emne at
arbejde med internationalt
(Instruktør)

ciclo-slide-header-workshop

 


Tværkulturel forståelse – internationalt

Igennem projektforløbet fik eleverne i både Danmark og Sydafrika således indsigt i hinandens hverdag og projektforløb. Dette skete dels gennem levende fortællinger fra instruktørerne Nild, Julie og Fabian, dels gennem blogsamarbejdet. Skolerne i Sydafrika lå i fattige og voldsramte områder, og de to elevgruppers verdener lå således på flere måder meget langt fra hinanden.

 

Tværkulturel forståelse – i Danmark

CICLO_CapeTown_KasperK_bke_pic25_Photoby_FrankJoubertArtCentreI projektet i 2014 deltog i Danmark en gruppe børn fra en modtagerklasse. Flere af disse børn talte endnu ikke dansk. Det viste sig, at det kreative praktiske arbejde under modelbyggeriet kunne overvinde sprogbarriererne – når de gjorde og viste frem for at tale sammen.

Eleverne fra modtagerklassen blev dog også inviteret til at præsentere deres modeller, og dette styrkede deres sprog – dansk som andetsprog. For at styrke forbindelsen mellem elevernes hjem og skolen og for at sikre sig, at elevernes forældre kendte til projektet, havde instruktørerne fået oversat en kort projektbeskrivelse til de forskellige sprog, der var repræsenteret i modtagerklassen.

”Når man har med indvandrerbørn at gøre,
så skal man gøre nogle andre ting.
Derfor var det rigtig fint at deltage i dette projekt”
– (Lærer i modtagerklasse)

For mange af eleverne fra modtagerklassen var temaet bæredygtighed nyt. Derudover fik de gennem projektet indsigt i en anderledes måde at gå i skole på i Danmark.


Betydningsfulde øjeblikke

Fodboldbaner og liggestole

CICLObilleder fra Tryggvi Gudmundsson 026Peter kigger ud over den flade strand, solen lyser skarpt i øjnene, han lukker dem….

Han kommer i tanker om den fodboldkamp, han spillede med vennerne i går…

“Jeg vil lave en fodboldbane på stranden!”, siger han for sig selv.

Han begynder at tegne, kigger ned på stranden igen…

Jo, der er lige plads til en fodboldbane, dér ved siden af ishuset.

“Kan fodboldmålene laves på en bæredygtig måde?” spørger Nild.

Peter tænker lidt… Bæredygtig?…

Han ser over på Sofie, der er i gang med at bygge en mini-liggestol af ispinde.

“Måske kunne man bruge noget gammelt træ til fodboldmålene?….

Og ved siden af banen skal der være nogle liggestole, så man kan slappe af efter kampen”.

Peter smiler til Nild.

“Det er en legende tilgang
men hele tiden med refleksion
– ‘hvorfor det valg?”
– (Instruktør)

CICLO i DR Koncerthuset d. 22. Maj billeder fra Nild 122


Et hus i Sydafrika

Line kigger op på Fabian, der peger på et stort kort over Afrika.

Han sætter fingeren allernederst på kortet. Line forstår ikke alt det Fabian fortæller,

men hun ved han kommer fra Sydafrika.
Billedet skifter. Nu kan man se et hus med mange flotte farver.

Line synes, det er et meget smukt hus…
Det hus kunne hun godt tænke sig at bo i…

Ja, hun vil bo i det hus i Sydafrika!
Og så vil hun være designer og lave flotte møbler til det hus.

Line kigger ud af vinduet, hun hører ikke hvad Fabian fortæller…

Hun drømmer om sit hus i Sydafrika….

Det skal ligge ved stranden…

 


Instruktørerne

Nild Regout

nild-200Nild er uddannet produktdesigner fra NHIBS i Antwerpen. I perioden 1994-2014 var hun leder for Børnekulturhus Ama’r, hvor hun var hovedansvarlig for opstart og udvikling, dette med fokus på børnenes ønsker og ideer.

Nild har ledet, planlagt og afviklet adskillige større kulturprojekter, blandt andet ved Amager Strandpark.
Foruden at være børnekulturkonsulent underviser Nild også selv i design- og billedværksteder for børn.

 

Julie Dufour Wiese

julie-d-wiese-200Julie Dufour Wiese er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole. Julie har flere års erfaring i arkitekturformidling og workshops i ind- og udland.

Julie underviser børn og unge på bl.a. Børnekulturhus Ama’r, Dansk Arkitektur Center og Farum Billedskole, og har for nyligt udgivet bogen ‘Byg, tegn & lær – med alverdens arkitekter’.

» Se mere på www.juliedufour.dk