Ekstra materiale

Arts Education i en didaktisk sammenhæng

Undervisning defineres normalt som en relation mellem tre faktorer:

Triangle
Den didaktiske trekant

Dette er elementerne i den såkaldte didaktiske trekant.

I undervisningen i de kreative fag er den didaktiske tænkning udvidet med indførelsen af kunstneren eller kunstværket, som spiller en vigtig rolle i undervisningen.

Dette kan illustreres ved nedenstående model, hvor kunstneren er integreret og forbundet med de andre dele.

Four

Arbejdet med undervisningen i de kreative fag indebærer en kunstnerisk tilgang, hvor kunsten er en del af motivet, der skal undervises i, og det er en faktor, der påvirker selve læringsprocessen.

UNESCO og Arts Education

UNESCO er en forkortelse for De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur. Undervisningen i de kreative fag (Arts Education) tilskrives både en uddannelsesmæssig og kulturel relevans og blev introduceret på verdenskonferencen om Arts Education i Lissabon, Portugal i 2006 og efterfulgt af Seoul-konferencen i Korea i 2010.

Læs mere om Seoul Agendaen

[Denne tekst i pdf til print]